انجمن مهندسی فروش ایران

آئین نامه برگزاری کنفرانس ملی ( بین المللی )

انجمن مهندسی فروش  ایران

 

مقدمه-کنفرانس‌های ملی ( بین المللی) انجمن مهندسی فروش .......... با هدف گسترش پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در عرصه مهندسی فروش مهندسی فروش ......، پیشبرد مرزهای دانش و روزآمدسازی آگاهی جامعه علمی از آخرین دستاوردهای علمی و فنی در جهان در موضوع فعالیت انجمن مهندسی فروش مهندسی فروش  از سال 1379 پایه‌گزاری شد و اکنون به مهم‌ترین رویداد علمی کشور در حوزه مهندسی فروش مهندسی فروش مهندسی فروش .. تبدیل شده است.

این آئین نامه به منظور برگزاری منسجم تر این کنفرانس‌ها تنظیم شده است.

 

ماده1 : میزبان کنفرانس

 

1-1- هر کنفرانس توسط یکی از دانشگاه‌ها یا موسسات پژوهشی کشور و با همکاری انجمن مهندسی فروش ............. که در این آئین نامه انجمن نامیده می‌شود طی چند روز پیاپی در محدوده ماههای ............ و ............ هر سال با نام فارسی "کنفرانس بین‌المللی انجمن مهندسی فروش مهندسی فروش ............."

 و نام انگلیسی مهندسی فروش........... اختصاراً …………………… ‌ برگزار می‌گردد.

1-2- هیئت مدیره انجمن بر اساس پیشنهاد‌های رسیده میزبان کنفرانس را که در این آئین نامه برگزار کننده نامیده می‌شود تعیین می‌نماید.

1-3- رئیس کنفرانس بالاترین مقام اجرایی موسسه برگزارکننده خواهد بود.

/ 0 نظر / 45 بازدید