کارگاه آموزشی کاربردی اجرایی مهندسی فروش sales engineering و راهکارها، تکنیک ه

کارگاه آموزشی کاربردی اجرایی مهندسی فروش sales engineering و راهکارها، تکنیک های و مهارت های استقرار سیستم مهندسی فروش در شرکت ها وسازمانها مدرس و مجری: مهندس علی خویه – ریاست انجمن مهندسی فروش ایران – 09122991608 - 09372991608 www.khooyeh.com www.khooyeh.ir www.isea.persianblog.ir استاد: علی خویه، مشاور و مجری مهندسی فروش شرکت های معتبر ایران، مدرس دانشگاه، اولین مولف و مترجم کتاب مهندسی فروش و مدیریت استراتژیک توزیع و پخش، با بیش از 13 سال تجربه اجرایی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مولف و مترجم 11عنوان کتاب تخصصی کاربردی و مرجع، عضو انجمن های ملی و بین المللی معتبر دنیا، 1- بررسی شرایط بازار در مهندسی فروش 2- تحقیقات بازارسنجی و رفتار مصرف کننده در مهندسی فروش 3- بررسی مشتریان در مهندسی فروش 4- بررسی رقبا در مهندسی فروش 5- بررسی توانمندی ها و نقاط ضعف سازمان در مهندسی فروش 6- گزارش تحلیلی بازار در مهندسی فروش 1- تعیین منابع مورد نیاز در مهندسی فروش 2- تعیین ساختار در مهندسی فروش 3- مصاحبه انتخاب و انتصاب افراد به سمت های اصلی 1- پیش فعالیت های ستادی و صفی در مهندسی فروش 2- تهیه لیست قیمت و قیمت گذاری در مهندسی فروش 3- تدوین آیین نامه های مهندسی فروش 4- اجزای آیین نامه مهندسی فروش 5- مهارت های استخدام نیروهای مورد نیاز در مهندسی فروش 6- آیین نامه پورسانت در مهندسی فروش 7- آیین نامه هدف گذاری در مهندسی فروش 8- مصاحبه نیروهای مهندسی فروش نده حضوری تلفنی ویزیتور 9- ضمانت نامه ها و شرح وظایف در مهندسی فروش 10- آموزش نیروهای فروش در مهندسی فروش 11- مسیر بندی و مهندسی تور ویزیت 12- تهیه فرم های اداری فرم سفارش کالا برگ فاکتور قرارداد 13- تهیه دستگاه های هند هلد و سفارش گیری دیجیتالی 14- تهیه سخت افزارهای پخش توزیع و مهندسی فروش 15- تهیه نرم افزارهای پخش توزیع و مهندسی فروش 16- تهیه کاتالوگ های سفارش همراه با لیست قیمت 17- تهیه ملزومات ویزیتورها در مهندسی فروش 18- تهیه امکانات حسابداری و مالی 19- آماده کردن انبار و امکانات انبار 20- برنامه ریزی تولید توزیع و مهندسی فروش 21- تهیه حواله های مختلف 1- تعیین منطقه و محل مراجعه بازاریابان و مهندسی فروش حضوری 2- بخش بندی بازار و مسیر بندی تور ویزیت 3- گردآوری اطلاعات مشتریان در مهندسی فروش 4- کنترل اعتبار مشتری 5- رسیدگی به مرجوعیان در مهندسی فروش 6- شیوه های تسویه حساب 7- سیستم رضایت سنجی مشتریان در مهندسی فروش 8- شاخص های وفادارسازی مشتریان در مهندسی فروش 9- مهندسی فروش در شرکت های پخش 10- ارایه گزارشات مهندسی فروش 11- تهیه گزارشات مهندسی فروش 12- گزارشات ارزیابی 13- گزارشات مقایسه ای 14- گزارشات تعیین وضعیت سیستم مهندسی فروش 15- هزینه های اولیه راه اندازی سیستم مهندسی مهندسی فروش و کانال مهندسی فروش 16- سیستم کدگذاری مشتریان 17- بهینه سازی مهندسی فروش ویرگی 18- برنامه های انگیزشی در شرکت های پخش و توزیع و مهندسی فروش مویرگی 19- برنامه های انگیزشی مقایسه ای 20- برنامه های انگیزشی ارتقایی و ... کارگاه آموزشی واجرایی یک روزه مهندسی فروش هزینه شهریه برای هر نفر 450000 به صورت کاملا اجرایی و کاربردی همراه با ارایه گواهی نامه رسمی مدرس: استاد علی خویه ، 09122991608 ریاست انجمن مهندسی فروش ایران، مدرس دانشگاه، مولف و مترجم کتاب مهندسی فروش، بیش از 13 سال تجربه اجرایی، تالیف و ترجمه 11 عنوان کتاب تخصصی کاربردی و ...

/ 0 نظر / 59 بازدید